Poradna

Důležité informace:

Q
Katastr nemovitostí, nahlížení

Katastr nemovitostí je kompletní databáze nemovitostí v ČR. Nahlížení do katastru nemovitostí online je zcela zdarma. Před realizací obchodu si ověřte zda není nemovitost zatížena dalšími břemeny.

Q
Katastrální mapy - čísla parcel

Katastrální mapy je nejrychlejší mapové rozhraní, kde naleznete čísla pozemků v celé ČR. Vlastníka dohledáte na příslušném katastrálním úřadu, nebo na stránkách nahlížení do katastru nemovitostí online.

Q
Obchodní rejstřík

V obchodním rejstříku najdete jednatele firem, kteří jsou obvykle oprávnění uzavírat smlouvy za společnosti, pokud uzavřete smlouvu s například najatým živnostníkem, který není řádně zmocněn, může být smlouva neplatná.

Q
Insolvenční rejstřík

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Dlužníky, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008, lze vyhledat v Evidenci úpadců.

Q
Evidence znalců a tlumočníků

Ústřední seznam znalců a tlumočníků je souhrnem seznamů krajských soudů; člení se na obory (odvětví) jako krajské seznamy. Ústřední seznam znalců a tlumočníků obsahuje kromě údajů uvedených v krajských seznamech též údaj o tom, u kterého krajského soudu je znalec (tlumočník) do seznamu zapsán.

Q
Evidence znalců a tlumočníků

Ústřední seznam znalců a tlumočníků je souhrnem seznamů krajských soudů; člení se na obory (odvětví) jako krajské seznamy. Ústřední seznam znalců a tlumočníků obsahuje kromě údajů uvedených v krajských seznamech též údaj o tom, u kterého krajského soudu je znalec (tlumočník) do seznamu zapsán.

Q
Živnostenský rejstřík

Veřejný web RŽP slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice. Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku. Nástroj jak najít subjekty nabízející zprostředkovatelské služby a ověřit jejich identitu.

Q
Česká advokátní komora - garantovaná databáze advokátů

Na našich stránkách najdete mj. seznam advokátů, který Vám usnadní hledání vhodného advokáta pro Váš případ. Advokáti - seznam advokátů, nejen z médií se setkáváme s případy, kdy se za právního zástupce vydává právník s pozastavenou činností nebo dokonce podvodnící, kteří právo viděli z rychlíku. Při výběru svého advokáta dbejte na zkušenost a dlouhodobou praxi.

Q
Notářská komora ČR

Nemovitosti se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Q
Komora daňových poradců ČR

V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.

Q
Cenové mapy

Souhrnné informace o cenových mapách zpracovaných na území České republiky určené pro soudní znalce, odhadce, banky, investory a zástupce státní správy a samosprávy.

Q
Porovnání hypoték

Porovnání hypoték od deseti českých bank a pěti stavebních spořitelen. Přesvědčte se, kolik ušetříte!